Dech

Význam dechu je veliký. Nikdo nám ale nezdůraznil jeho důležitost ke zdraví. Když správně dýcháme, okysličujeme svou krev a ta má potom prostředek k tomu odvést všechny odpadní látky. Kyslík v krvi, resp. jeho dostatek je základem k vyrovnávání PH a regulaci kyselosti. Jak je známo, kyseslost krve způsobuje nejen strava založená na sacharidech, ale také stres. Vědomé dýchání – a to je různé, nyní se propaguje tzv. brániční dýchání, nebo tradiční 3 fázový jógový dech, masíruje a umožňuje opět přirozené vlnění všech našich orgánů v břiše a hrudi.
….dychejte VĚDOMĚ – aspoň, kdyz si vzpomenete ( na mne ..😜).
Jeden z typů, účelově dýchat pro své zdraví:
Na 1 dobu (sekundu) nádech, na 4 doby zadržet dech a na 2 doby vydech. Při nádechu vzduch vedeme pod dolní okraj žeber. Polož si na spodní část hrudního koše ruce a zaciťuj, jak se žebra roztahují a stahují.
Tento zpusob dechu zbavuje jedovatých zplodin, které se vyskytují v krevnim oběhu. Rozšiřuje se plicní kapacita dolní části plic.
Okyslicuje se krev, odpadní látky směřují do moči, buňky dostávají kyslík a potřebnou výživu, reguluje se jejich hydratacel, membrány se jemně začnou chvět a odvádět tak dovnitř výživné látky a ven odpadní látky. Orgány dostávají nový pohon k přirozenému jemného pohybu. Nejen srdce se hýbe. Energetizuje se tělo,
DOPORUČENO je 3x denně 10 hlubokých nádechu a výdechu!
Krásný den a všechny dalši, přeji .