Studnice radosti – náš vztah

        

Pokud je žena moudrá a „myslí srdcem“ a muž má otevřenou mysl i cit, jejich vztah je velmi harmonický a podporující.

Pokud se zosobňujeme a filtrujeme realitu jenom skrze racionální úvahu a 5 smyslů, vztah a život začne být peklem.

Jsme VÍC, mnohem víc, než si dokážeme představit a klíč leží v našem ZPŮSOBU uvažování a následném konání – říká se tomu VŠÍMAVOST nebo VĚDOMÍ! A to souvisí s naším SEBEPOZOROVÁNÍM, SEBEŘÍZENÍM, SEBEHODNOTOU. Na tomto obrázku je patrné, že se ti dva milují. Asi začátek … :-), ale tento obraz MŮŽEME mít celý život! Pokud VÍME jak.